Open Source projecten

Omdat we een deel zijn van een groter Open Source geheel, geloven wij dat het belangrijk is om actief deel te nemen aan individuele projecten. In de vorm van ondersteuning, feedback, documentatie of actief development in het voordeel van onze klanten.

Sturen...

Om die reden zijn we een drijvende kracht van de volgende Open Source projecten:

asciidoc
Light-weight markup language for writing technical documentation
asciidoc-odf
ODF backend voor AsciiDoc light-weight markup language
dconf
Een hulpmiddel om systeem snapshots te maken (zowel van hardware, software en actieve configuratie) om gemakkelijk wijzigingen op een systeem te vinden of om wijzigingen rond te sturen naar de beheerders van een systeem.
docbook2odf
Flexible XSLT converter for text documents to OpenOffice, a piece in the conversion chain from practical documentation to professional corporate documents in Word or PDF format.
dstat
Pluggable real-time performance monitoring tool
ELRepo project
Hardware driver project for RHEL/CentOS
mrepo
Tool to synchronize RPM repositories (eg. from RHN)
proxytunnel
Tunnel through web proxies
Relax-and-Recover (ook Rear)
Disaster recovery en migratie oplossing voor Linux, Rear ondersteunt complexe systeemconfiguraties en laat toe om in geen tijd een systeem van backup te herstellen, op dezelfde of andere hardware, virtueel of niet.
RPMforge project
Additional RPM packages for use with RHEL and CentOS
unoconv
Tool to batch-convert documents supported by OpenOffice

Helpen...

En zijn we actief binnen de volgende Open Source projecten:

Ansible
Eenvoudig, snel en flexibel configuration management systeem zoals systeem management hoort te werken
CentOS Linux
Most popular Linux distribution at the moment
Drupal
Advanced modular content management system
Red Hat Enterprise Linux™
Most valuable Enterprise Linux
rsync
Efficient file synchronization tool
scannedonly
Samba VFS and anti-virus daemon
syslinux
Versatile boot-loader
... en veel meer ...